Operační program Zaměstnanost

 

Na níže uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

 

Název projektu:                      Vzdělávání zaměstnanců AUTO TOMAN, s.r.o.

 

Registrační číslo projektu:      CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004648

 

Realizace projektu:               1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

 

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je školení pro 16zaměstnanců společnosti v oblastech:- obecné IT,- měkké a manažerské dovednosti,- účetní, ekonomické a právní kurzy, – technické vzdělávání, – interní vzdělávání.

 

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.