Operační program Zaměstnanost

 

Na níže uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

 

Název projektu:                      Vzdělávání zaměstnanců společnosti AUTO TOMAN, s.r.o.

 

Registrační číslo projektu:      CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012467

 

Realizace projektu:                1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

 

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je školení pro 17 osob v oblastech:- obecné IT,

– měkké a manažerské dovednosti,- jazykové vzdělávání,- účetní, ekonomické a právní kurzy,- interní vzdělávání.

 

Školení bude realizováno na území Moravskoslezského kraje, projekt je plánován na 2 roky.

 

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.